Chính sách bảo mật

Chào mừng bạn đến với trang web y6casino-vn.top. Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web chúng tôi.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin cá nhân sau đây từ bạn:

  • Tên đầy đủ
  • Địa chỉ email
  • Số điện thoại

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân khi bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi thông qua biểu mẫu liên hệ hoặc đăng ký tài khoản.

Việc sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể được sử dụng để:

  • Liên hệ và phản hồi câu hỏi của bạn
  • Cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
  • Cung cấp hỗ trợ và giải quyết vấn đề của bạn

Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có sự cho phép của bạn hoặc trong trường hợp cần thiết để tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành.

Quản lý thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng sai mục đích hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

  • Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích đã nêu trong chính sách này, trừ khi pháp luật có yêu cầu khác.
  • Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn nếu nó không còn chính xác hoặc không còn cần thiết cho mục đích sử dụng ban đầu.
  • Nếu bạn muốn yêu cầu xem, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu liên quan đến chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected]