Chính sách cookie

Cookie là các tệp tin nhỏ chứa thông tin mà trang web gửi tới trình duyệt của bạn và lưu trữ trên ổ cứng của máy tính hay thiết bị di động. Cookie được sử dụng để thu thập thông tin về hoạt động duyệt web của bạn và nhằm cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho bạn.

Trang web y6casino-vn.top sử dụng cookie để tăng cường trải nghiệm người dùng và cung cấp các tính năng và dịch vụ khác nhau. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý với việc chúng tôi sử dụng cookie theo chính sách này.

2. Loại cookie mà chúng tôi sử dụng

Chúng tôi sử dụng hai loại cookie trên trang web y6casino-vn.top:

  • Cookie cần thiết: Đây là các cookie cần thiết để trang web hoạt động chính xác. Chúng bao gồm cookie để xác nhận phiên đăng nhập của bạn, lưu trữ ngôn ngữ được chọn và cung cấp các tính năng an toàn khác.
  • Cookie hiệu suất: Chúng tôi sử dụng cookie hiệu suất để thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi, bao gồm các trang bạn truy cập nhiều nhất và lỗi nào có thể xảy ra. Thông tin này giúp chúng tôi cải tiến trang web và cung cấp trải nghiệm tốt hơn cho bạn.

3. Cách kiểm soát cookie

Bạn có thể kiểm soát và/hoặc xóa cookie theo ý muốn. Đa số trình duyệt web cho phép bạn chấp nhận hoặc từ chối cookie, cũng như xóa các cookie đã lưu trên máy tính của bạn.

Để biết thêm thông tin về cách quản lý cookie trong trình duyệt của bạn, bạn có thể xem hướng dẫn hoặc trang trợ giúp của trình duyệt đó.